images hoop en genezing

Beste Theo,

In Nederland zijn nu 22 kerken waar mensen kennis kunnen maken met CR en het programma kunnen volgen. Dat aantal groeit langzaam. Eigenlijk te langzaam aangezien niet iedereen die via de website reageert en belangstelling toont, een CR locatie in eigen omgeving kan vinden. Dat is best wel triest , dat we als kerken op dat terrein nog collectief tekortschieten. , Alhoewel we het niet precies bijhouden, komt ongeveer één op de zeven reacties die via de website binnenkomen, uit Vlaanderen.
We zijn daarom al langere tijd aan het bidden dat er ook enkele kerken in Vlaanderen zullen zijn die dit Bijbelse discipelschap’s programma met een pastorale insteek, zullen gaan oppakken.
Want er is belangstelling genoeg. Celebrate Recovery is een uitstekend hulpmiddel om mensen in moeilijke omstandigheden stapsgewijs te helpen vruchtbare discipelen van Christus te worden.
We zien uit naar wat God gaat doen in Vlaanderen.

Advertenties

Jan Baan / Reactie op Bijlage 2 Hfdts van mijn autobiografie