Dankwoord

Voorlopig kan Rowena omwille van persoonlijke redenen haar bijdrage aan dit Blog niet leveren, daar komt in de toekomst wel verandering in.

Ik wil evenwel mijn oprechte dank betonen aan onze pastor Rein, die me op een totaal onverwachte manier enorme steun geeft, door onder elk van mijn berichten een gepaste opmerking te geven.

Ik durf zelfs te beweren dat door de Christelijke inhoud die hij brengt, niet alleen de inhoudelijke waarde van mijn autobiografie enorm verhoogt, maar meer; ik durf dit te zeggen zonder blozen, wat hij brengt is inhoudelijk veel beter dan wat ik breng.

Bovendien, zijn zijn opmerkingen en zijn verwijzingen naar Bijbelteksten, van dien aard dat zij me kracht en moed geven om verder te doen aan mijn autobiografie.

Tijdens het schrijven, heb ik het gevoel dat ik de pijnen van me afschrijf, maar het is ook zo dat ik de pijnen uit het verleden telkens opnieuw beleef. Ik denk dat ik zonder zijn bemoedigende woorden het zeer moeilijk zou hebben om verder te doen.

Bedankt Rein, ik hoop dat U dit prachtige en opmerkelijke werk zult blijven verder doen.

Theo

Als dank deze video met woorden van dank.

Advertenties