Autobiografie Theo Herbots, Inleiding

Mijn leven is gekenmerkt door een opeenstapeling van Pijn, Verlies en onrechtvaardigheden.

Toch heb ik dit steeds op een waardige manier kunnen dragen door mijn GELOOF;

Er zijn mensen die me soms vragen: “Hoe kan jij nog geloven in een Rechtvaardige God, als die God het toelaat dat jij zoveel pijn, verdriet en onrechtvaardigheid moet ondergaan.

Als antwoord daarop, ben ik begonnen met dit boek.

Ik had in het verleden reeds een boek geschreven met al de pijnen en onrechtvaardigheden die ik reeds van kindsbeen had ondergaan, maar dit was enkel een opsomming van feiten, niet hoe ik ermee was omgegaan,. Ondanks dat verschillende mensen die het boek hadden gelezen, me hadden aangeraden om het boek te publiceren, heb ik het toch gewist op de PC en ook hetgeen ik had afgedrukt heb ik verbrand.

Maar nu vindt ik de tijd gekomen om het opnieuw te schrijven vanuit Christelijk perspectief.

Er zullen verschillende mensen uit de Geloofsgemeenschap waar ik toe behoor, me helpen om heel mijn verhaal te verbinden aan teksten uit De Bijbel. Vooral mijn goede vriendin ARowenaRowena, Dapang zal me daar bij helpen. Eender voor welk probleem dat zich in het leven voordoet, weet zij onmiddellijk zonder dralen ergens een tekst of vers uit De Bijbel te vinden.

Geloof me als U dat stuk leest, hebt U meteen het antwoord op uw vraag van het hoe en het waarom.

Bovendien gaat Rowena zelf ook haar getuigenis brengen via dit Blog, zodat het niet alleen een autobiografie van mij gaat worden, maar een boodschap voor iedereen, hoe dat men in Geloof, de allerzwaarste tegenslagen toch nog kan dragen.

Bovendien hebben we besloten om samen een totaal nieuw Blog te beginnen, los van elke Geloofsgemeenschap, los van elke actiegroep, gewoon een Blog waar we samen de Boodschap van Jezus wereldwijd gaan verspreiden.

Een blog waar ook andere Auteurs, waar ook ter wereld, hun bijdrage mogen brengen, zolang zij zich maar houden aan één stelregel, De Bijbel is de basis en het zal niet worden geduld dat afwijkende versies worden gebracht waarbij de auteurs als doel hebben één of ander nieuw Geloof te brengen.

De uitgever die mijn autobiografie wilt publiceren, heb ik hier onderaan deze site vermeld en het eerste bericht dat ik ga publiceren is de vragenlijst die zij mij hebben voorgelegd. Ik doe dit speciaal omwille van het feit dat zij Engelstalig en Spaanstalig zijn en omdat ik in het Nederlands schrijf. Op deze manier kunnen zij onmiddellijk de vertaling doen van de teksten die ik geschreven heb, via het vertaalprogramma dat ik speciaal hiervoor op deze Blogsite heb aangebracht

Nog veel lees- en kijk-genot

Gezegende groet

Rowena en Theo

‘God,

Geef me kracht

om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen.

Geef me moed

om te veranderen wat ik kan veranderen.

Geef me wijsheid

om tussen die twee onderscheid te maken.’

OPROEP

Voelt U zich ook geroepen om af en toe een stukje van “jouw” autobiografie op deze Blog te vermelden? , van bepaalde anekdotes in uw leven?, hoe U dit als Kristen dit gedragen hebt, er een af andere bijbelvers aan toe te voegen?

Dat kan, vul hier beneden het antwoordformulier in, vermeld welke intenties U hebt en ik geef U de mogelijkheid om jouw autobiografie op deze site aan te brengen.

Advertenties